T30_1
T30_2
T30_3
T30_4
T30_5
T30_6
T30_7
T30_8

T30, Urban Escape


Fastigheten Trollhättan 30 är en del av ett ambitiöst och genomgripande stadsomvandlingsprojekt som tar ett helhetsgrepp om kvarteret mellan Regeringsgatan och Brunkebergstorg.


Trollhättan 30 har ett enastående läge i centrala Stockholm, i korsningen mellan Hamngatan och Regeringsgatan, mittemellan Sergels Torg och Kungsträdgården.


Projektet är resultatet av ett önskemål om ett bredare utbud av funktioner, än vad kvarteret förmår idag. En viktig ambition är att öppna upp kvarteret och skapa fler förbindelser för att på så vis bidra till ett mer levande och tryggare stadsliv, samt att skapa en mer inviterande byggnad som bjuder in staden och bidrar till att transformera Regeringsgatan till ett mer aktivt och intressant gaturum.


Byggnaden består av tre affärsvåningar närmast gatan och däröver åtta våningar med kontor. Djupt inskjutet i huskroppen och i direkt kontakt med Regeringsgatan ligger två stora vinterträdgårdar, öppna i elva plan, med träd i olika storlekar placerade på invändiga balkonger på samtliga plan. Vinterträdgårdarna blir de samlande naven för husets invånare och en attraktion även för den omgivande staden. Byggnaden drar sig tillbaka från gatuliv i de övre våningarna, vilket medger stora planterade utomhusterrasser, samt bidrar till att bryta ner skalan.


Projektet är ursprungligen resultatet av en inbjuden tävling, som vanns av det danska arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Till och med systemhandling drevs projektet i samarbete mellan Lundgaard & Tranberg och Ahrbom & Partner, men från och med bygghandlingsskedet har Ahrbom & Partner av Lundgaard & Tranberg samt beställaren AMF fått eget förtroende att föra projektet i mål. Galleriastråkens gestaltning tog fram i samarbete med ElinderSten Arkitekter.Adress: Hamngatan/Regeringsgatan

Uppdrag: Nybyggnad

Byggnadsår: 2016-2019

Bruttoarea: 44.000 m2

Ansvarig: Lene Tranberg, Henrik Schmidt (t.o.m. Systemhandling) Per Ahrbom, Pär Ahlbom (Bygghandling)

Handläggare: Robert Jansson (t.o.m. Systemhandling), Paul Kvanta (Bygghandling)

Beställare: AMF/Niklas Haglund, Skanska/Jonas Kiwi

Projektledning: Skanska/Jan Östberg

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor