Norrkopingstingsratt_1
Norrkopingstingsratt_2
Norrkopingstingsratt_3
Norrkopingstingsratt_4
Norrkopingstingsratt_5
Norrkopingstingsratt_6
Norrkopingstingsratt_7
Norrkopingstingsratt_8
Norrkopingstingsratt_9

Ny tingsrätt i Norrköping


Bakgrund
Norrköpings tingsrätt har ett stort behov av nya lokaler då de befintliga inte lever upp till dagens krav på en modern tingsrätt. Domstolsverket letar därför efter en lämplig tomt i ett bra läge i Norrköping för en nybyggnad. På uppdrag av Hemfosa Fastigheter har Ahrbom & Partner tagit fram ett förslag på en ny tingsrätt i Norrköping. Tomten som föreslås bebyggas ingår i kv. Presidenten och ägs av Hemfosa.


Ett centralt läge med närhet till kommunikationer
Kv. Presidenten är beläget vid Norra Promenaden, i nära anslutning till goda lokala kommunikationer och till Resecentrum. Tomten ligger på gångavstånd från centrum och i bil- och cykelförbindelse med övriga delar av staden. Platsen rymmer en byggnad på ca 19 x 150 meter, varav tingsrättsbyggnaden upptar lite mer än hälften av ytan. Området är föremål för kraftig expansion med bostäder, kontor och hotell viket kommer att medföra ett nytt, levande stadsliv.


En byggnad som återspeglar den demokratiska funktionen
Byggnaden är placerad längs med Norra Promenaden och föreslås innehålla fem våningsplan ovan mark, med möjlighet till två affärslokaler i gatuplan för att främja stadslivet. Mellan den befintliga byggnaden på platsen och nybyggnaden förläggs en lokalgata för transporter, angöring och inlastning. Tomtens nordvästra hörn, som vetter mot Resecentrum och en planerad intilliggande park, utnyttjas för en indragning av fasaden som bildar en förplats och läget för huvudentrén. Entrén annonseras även genom ett utskjutande burspråk.
Den exteriöra gestaltningen återspeglar tingsrättens viktiga funktion i samhället. Genom en väl samman-
hållen fasad bestående av gedigna material som tegel eller sten och en fasadstruktur som växlar mellan strikt ordnade muröppningar och stora uppglasade partier, artikuleras byggnadens allvar – men även ljuset och den öppenhet som den demokratiska processen kräver.


Interiör disposition
I direkt anslutning till huvudentrén ligger säkerhetskontrollen för allmänheten. Efter denna öppnar sig entré-
hallen med reception, hiss och trappa upp till den stora förhandlingsvåningen. På entréplanet återfinns även förberedelserum, tolkrum, allmänhetens garderob och toaletter. En trappa upp, med utsikt över Norra Promenaden, ligger de sex förhandlingssalarna samt advokatrum, samtalsrum och väntplatser för allmänheten. Den tredje våningen innehåller kontor för administrationen, aktrum, mötesrum och bibliotek. Fjärde och femte planet är tänkta att fungera som kontorsplan för separata hyresgäster, med entréer i vardera ända. Högst upp, indragen från taklisten, ligger tingsrättens stora pausrum med en stor takterrass mot söder. Separata entréer för personal, nämndemän och åklagare samt häktade är placerade mot lokalgatan. De frihetsberövade förs med hiss ned till källarplanet, varifrån alla förhandlingssalar nås via enskilda hissar. Varje förhandlingssal är utrustad med fyra åtskilda entréer för allmänheten, rätten, åklagare och nämndemän samt åtalade.


Förslaget är utformat så att tingsrätten vid eventuella framtida behov har möjlighet att expandera sina lokaler till de två övre våningsplanen. Det första kontorsplanet är förberett för en förlängning av allmänhetens trappa och för möjlighet att utrusta planet med nya förhandlingssalar. Som maximalt kan en dubblering av antal salar och personalutrymmen åstadkommas.


Ljus och materialitet
Invändigt får allmänhetens delar i entréplanet och förhandlingsplanet utblickar längs med hela den glasade fasaden mot Norra Promenaden. Trappan med sina stora glaspartier är öppen mellan planen och förmedlar rymd och ljus. Förhandlingssalarna får indirekt dagsljus från två håll samt en omsorgsfull ljusplanering med en belysningsanläggning anpassad för olika scenarier, såsom videoinspelning av förhör och fördunkling vid projektoranvändning. Gedigna material såsom sten, trä, mässing och gipsstuck bidrar till en värdig och hållbar interiör med lång livslängd.Adress: Kv Presidenten 1, Norra Promenaden, Norrköping

Uppdrag: Programskiss

Bruttoarea: 4500 m²

Ansvarig: Johan Ahnborg

Medverkande: Bosse Ericson, Christian Eriksson, Semina Papadopoulou

Beställare: Hemfosa Fastigheter

Hyresgäst: Domstolsverket

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor