Munkbron_1
Munkbron_2
Munkbron_3
Munkbron_4
Munkbron_5

Kontorslokaler Munkbron 3


Bakgrund
Byggnaden på Munkbron 3 lät uppföras av läkaren Peter Schallerus under 1600-talets andra hälft. Fasaderna mot gata och gränd präglas av en stor ombyggnad som genomfördes 1861, då arkitekten Johan Fredrik Åbom ritade den tidstypiska nyrenässansdekoren. Under denna renovering fick även portgången sin höga träpanel och dekorativa målning.


Nya aktivitetsbaserade kontorslokaler
Företagen Aktea och Plan B delar idag lokaler på Munkbron 1 och har nu utökat med nya lokaler i den intilliggande fastigheten på Munkbron 3. Ahrbom & Partner har ritat inredningen i de nya lokalerna och komplettering av befintlig inredning på Munkbron 1. Det nya kontoret är aktivitetsbaserat, vilket innebär att  arbetets karaktär  styr valet av arbetsplats i lokalen. Olika delar av kontoret används till olika aktiviteter, något som understöds av zoner och möblering som är anpassade efter respektive aktivitet. Projektet innefattar ny inredning med nya textilier, möbler och armaturer samt ytskiktsrenovering.
Adress: Munkbron 3

Uppdrag: Inredning av aktivitetsbaserat kontor

Byggnadsår: 1651 - 1676

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2019

Ansvarig: Maria Angantyr

Handläggare: Isabelle Pohjanen

Beställare: Aktea och Plan B

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor