Uggleborg_1
Uggleborg_2

Kv. Uggleborg, Kontor Klara västra Kyrkog.


Ombyggnad av ett våningsplan till nytt servicekontor för försäkringskassan och skattemyndigheten samt en ny konferensanläggning för försäkringskassan. I uppdragen ingick också att tillgänglighetsanpassa de två entréerna samt att flytta ut dem i trottoarliv.


Målsättningen vad gäller servicekontoret har varit att försöka återskapa den ursprungliga känslan av industrilokal från tiden då huset fungerade som tryckeri. Rymden i rummet och det storskaliga balksystemet har tagits fram och akustiken har lösts genom att vertikala ventilationsbafflar placerats mellan balkar – nödvändigt då lokalen besöks av fler än tretusen personer/dag. Storskaligheten går även igen i golvmönstret.


Den befintliga personal/besöksentrén mot Klara Västra Kyrkogata 11 har genomgått en total upprustning. Entrén har flyttats ut i trottoarliv och kompletterats med skjutdörrar och en karusell. I entrérummet med dess tryckta takhöjd 2,05m har ett hål med diametern 4 m tagits upp som visuellt förbinder entrén – receptionen med den nya konferensanläggningen en trappa upp. Materialmässigt har vi försökt hålla oss till det i huset rådande på de nya tilläggen såsom rostfritt stål, gula ”stucco fusco”-väggar, Norrvangesten på golv. Samarbete vad gäller principer har skett med byggnadsantikvarie Vicki Wenander.


I konferensanläggningen har målet varit att med hjälp av glasade väggar parallellt med Klara Västra Kyrkogata och utblickar från korridorer mot gatan försöka få in så mycket dagsljus och orienterbarhet som möjligt i den djupa huskroppen.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Klara Västra Kyrkogata 11 / Klara Vattugränd 1

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Ivar Tengbom

Byggnadsår: 1934

Kulturklassning: Gulklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2008-2009

Bruttoarea: 4500m²

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Vasakronan / Göran Kölgren

Hyresgäst: Försäkringskassan

Projektledning: EBAB / Göran Westberg

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor