KvStickmaskinen_1
KvStickmaskinen_2
KvStickmaskinen_3
KvStickmaskinen_4

Kv. Stickmaskinen, bostadshus i Riksby, Bromma

Projektet omfattar upprustning av tio befintliga 40-talshus, samt nybyggnad av två smalhus av den typ kontoret utarbetat åt Stockholmshem. I de befintliga husen har stammar bytts, köken moderniserats och lägenheter utmed Bergslagsvägen ljudisolerats.


De nya smalhusen rymmer vardera tolv lägenheter fördelade på tre våningar. Husen är uppförda med utfackningsväggar med tegel som putsbärare.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Adress: Bergslagsvägen 4-10

Uppdrag: Om- och nybyggnad

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Staffan Bergrahm

Beställare: Stockholmshem