Konferensanläggning Lejonet_1
Konferensanläggning Lejonet_2
Konferensanläggning Lejonet_3
Konferensanläggning Lejonet_4
Konferensanläggning Lejonet_5
Konferensanläggning Lejonet_6
Konferensanläggning Lejonet_7

Konferensanläggning Lejonet


Den anrika lokalen i centrala Stockholm ligger i en fastighet som ritades av Gustaf Wickman och byggdes mellan 1906 och 1909. Lokalen hade under 1900-talet förvanskats genom ett flertal ombyggnader och därigenom förlorat många av sina ursprungliga kvalitéer. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalen efter en ny hyresgästs önskemål och behov. Arbetet har utgjorts av att restaurera sekelskiftdetaljer, modernisera alla installationer samt att anpassa lokalerna efter hyresgästens höga krav på kvalité i utförande och material, teknik och säkerhet.


Lokalens tre våningsplan har ritats om till aula, konferens- och kontorsrum samt catering och representationsytor. Alla rum har totalrenoverats och stor omsorg har lagts vid att åstadkomma funktionella och vackra rum genom att använda standardprodukter inom både bygg och installation på kreativa och oväntade sätt. Av ursprungsarkitektens arbete fanns det främst stuckatur, trädetaljer och partier kvar. Dessa utgjorde grunden för både nya materialval och färgsättning, men där nya tillägg har en tydlig samtida utformning karaktäriserad av ribbverk och cirkulära former.


Resultatet av ombyggnaden har blivit en fullt utrustad och flexibel konferensanläggning där den ursprungliga arkitekturen med sin materiella kvalité och sitt uttryck återigen har fått en framträdande roll.Uppdrag: Ombyggnad och inredning

Ursprungsarkitekt: Gustaf Wickman

Byggnadsår: 1909

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2018-2019

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Malin Holmberg

Beställare: Statens fastighetsverk

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor