KTHB_inredning_1
KTHB_inredning_2
KTHB_inredning_3
KTHB_inredning_4
KTHB_inredning_5
KTHB_inredning_6
KTHB_inredning_7
KTHB_inredning_8
KTHB_inredning_9
KTHB_inredning_10

Huvudbiblioteket KTHB - ombyggnad och inredning


Bakgrund
Under slutet av 1990-talet ritade Ahrbom & Partner det nya biblioteket på KTH Campus – KTHB – som invigdes våren 2002. Biblioteket, som är beläget i Erik Lallerstedts byggnadsminnesmärkta laboratoriebyggnad ”Byxbenet” från 1917, försågs bland annat med en ny glasad entrébyggnad mot Osquars backe. Projektets bärande idé var att återskapa den ursprungliga laboratoriegård som byggts igen under 1950-talet och därmed också den sekvens av gårdar som var central i det ursprungliga stadsplaneförslaget för KTH.
KTHB belönades med Helgopriset, ROT-priset och Guldstolen. Efter invigningen 2002 blev biblioteket snabbt en populär mötes- och studieplats och har under årens lopp huserat ett stort antal externa evenemang, exempelvis konferenser, presidentbesök och VM i datorprogrammering.


Ny teknologi, nya behov
Under de senaste 15 åren har allt mer studiematerial digitaliserats, vilket har lett till att det stora behovet av böcker och bokhyllor som fanns då biblioteket ritades har minskat. Samtidigt har behovet av studieplatser, fullvärdiga konferenslokaler och möjligheten till social interaktion ökat. Mot denna bakgrund fick Ahrbom & Partner 2014 i uppdrag att rita ny inredning för biblioteket.


Platser för möten, idéer och studier
Ahrbom & Partners förslag innebar en genomgripande omgestaltning av att den stora bokhallen, från ett klassiskt organiserat bibliotek till en mer socialt inriktad mötesplats. Bokhyllor och mycket av den tryckta litteraturen ersattes av ett antal ”rum i rummet”, öar i form av specialritade runda sittmöbler med tillhörande bord, stolar, sittpuffar och mattor. Förslaget kan på ett konceptuellt plan liknas vid ett antal bubblor som pyser ut från de gamla ångpannorna i Ångdomen, eller som tankemoln där nya idéer för framtiden kan födas.


Ångdomen har restaurerats och byggts om och fungerar nu både som en fullt utrustad konferenslokal och som en tyst läsesal med 140 platser, mot tidigare 46. Domen har försetts med en ljudsluss, bättre ventilation, ny teknik och nya möbler. Den tidigare täckta lanterninen har åter öppnats upp. Lokalerna på entréplan där det klimatskyddade arkivet, ”äldresamlingen”, tidigare förvarades, har nu byggts om till nya kontorslokaler. Arkivet flyttades till bokmagasinet i källaren. Befintliga kontor och arbetsrum har uppdaterats med ny teknik, nya möbler och mer effektiva akustiska lösningar. KTHB:s café har försetts med nya möbler och en platsspecifk, vävd gobeläng av konstnären Simon Bertman.


Möblering
En stor del av inredningen ritades specifikt för nya KTHB. De runda sittmöblernas yttre sidor utgörs av bokhyllor i varierande höjder, vilket medför att den tryckta litteraturen fortfarande har en plats i den före detta bokhallen. Även mindre, portabla sittenheter med inbyggd förvaring samt diskar och ny receptionsfront ritades. Belysningen till borden formgavs i samarbete med Ateljé Lyktan. För att kunna återanvända mest möjligt av de befintliga möblerna renoverades även många av dessa.Adress: Osquars backe 31, Stockholm

Uppdrag: Ombyggnad och inredning

Ursprungsarkitekt: Huvudbiblioteket 1917 Erik Lallerstedt, tillbyggnad 2000-2002 Per Ahrbom.

Byggnadsår: 1917

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2016

Lokalarea: 5000 m²

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Clara Lindencrona, Maria Angantyr, Emilia Öster

Beställare: Akademiska hus och KTH

Hyresgäst: KTH

Foto: Anders Fredriksén och Lasse Olsson