Lantmataren_1
Lantmataren_2
Lantmataren_3

Drottning Kristinas lusthus


Ombyggnad av en historiskt sett mycket intressant byggnad, vars ursprung härrör från mitten av 1600-talet då Drottning Kristina lät uppföra den ursprungliga byggnaden bredvid den nyligen anlagda kungliga trädgården, omgärdad av höga rödmålade plank. Kristina anlade en egen  privat trädgård mellan ”Lusthuset” och Jakobs kyrka. Huset användes av henne under tio år som festvåning och förvaring av grönsaker och kryddor. Drottning Kristina abdikerar 1654 och huset förfaller men i mitten av 1700-talet byggs huset om och på. Lantmäteriet flyttade in i huset 1689 och sitter kvar genom alla om- och tillbyggnader till år 1975 -286 år. In flyttar  Operans administration och kartrummet förvandlas till dansrepetitionssal. Operan ville inte vara kvar och här startar våra ombyggnadsprojekt för att anpassa huset till vår tid. Huset har vid flera tillfällen byggts om. Nämnas bör om- och påbyggnad av C  Håleman,  om- ,  tillbyggnad J Carlberg 1850 och tillbyggnad I Stål 1935. Projektet avsåg en total ombyggnad och förnyelse av tekniska system i avsikt att skapa moderna kontorslokaler i en historiskt känslig miljö. Stor vikt lades vid att i det befintliga huset återskapa kvaliteter som byggts bort genom åren. Igensatta rumsfiler har öppnats och ursprungliga brädgolv restaurerats. Den gamla vinden har tagits i anspråk för konferensavdelning och fläktrum. Tillbyggnaden från 30-talet har fått ljusare lokaler tack vare ny planlösning och nya öppningar i fasad och tak. Under arbetets gång hölls täta kontakter med Länsstyrelsen, Stockholms Stadsmuseeum och Ullenius ateljéer.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Västra Trädgårdsgatan 2, Kv Lantmätaren 1

Uppdrag: Ombyggnad och restaurering

Ursprungsarkitekt: Simon de la Vallée och Louis Gillis

Byggnadsår: 1642

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2000

Ansvarig: Per Ahrbom/Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Vasakronan

Foto: Per B Adolphson