Centralposthuset_1
Centralposthuset_2
Centralposthuset_3
Centralposthuset_4
Centralposthuset_5
Centralposthuset_6
Centralposthuset_7

Centralposthuset


Centralposthuset på Vasagatan är sen i maj 2008 hem för Arbetsmarknadsepartementet, Näringsdepartementet och delar av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den väldiga borgen med plan av Franz Gustaf Dahl och fasader av Ferdinand Boberg hör till den svenska nationalromantikens höjdpunkter. Huset består av sju huskroppar organiserade kring fyra gårdar, varav två är överglasade. En stor del av vårt arbete har gått ut på att skapa överblick och orienterbarhet i den något labyrintiska interiören.


Byggnadens mest kända rum – Boberghallen (posthallen) – står efter ombyggnaden i förbindelse med en ny konferensavdelning i källarplanet. Två igensatta öppningar, ursprungligen gårdsrum, har tagits upp och därmed har en vertikal öppenhet mellan källaren och entréplanet skapats.


I projektet har vi strävat efter ett konsekvent användande av ett fåtal material som natursten/klinker, linoleum, cederträ, glas och stål. Ombyggnaden av Centralposthuset är Statens Fastighetsverks största projekt hittills.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Vasagatan / Mäster Samuelsgatan

Uppdrag: Ombyggnad och restaurering

Ursprungsarkitekt: Ferdinand Boberg & Franz Gustaf Dahl

Byggnadsår: 1898-1903

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2005-2008

Bruttoarea: 40000m²

Ansvarig: Per Ahrbom, Gunnar Hellman

Handläggare: Paul Kvanta, Pär Ahlbom

Fast inredning: Moulienne Giesecke

Lös inredning: Reflex Arkitekter / Anna Cyrén

Beställare: Statens Fastighetsverk / Peter Ohrstedt

Hyresgäst: Regeringskansliet / Christer Wadelius

Projektledning: Hifab AB / Hans Waldeus

Foto: Åke E:son Lindman